Thursday, September 22, 2011

Bekimon Joins the 2011 Miss Universe

Leave it to Bekimon for presenting this hilarious Miss Universe 2011 contestant introduction. He is so damn witting and funny in this one. Here are few memorable quotes in this video.

Ulam sa Umaga, Ulam sa Tanghali, Ulam sa Gabi – Argentina
Nasira damit ko, Nasira ang pantalon ko, nasira shorts ko pa – Tahiti
Walang Tricycle, Walang Pedicab, Walang Taxi e di mag – Egypt
Hi Kuya, Hi Kuya, Hi Kuya – Haiti
Nakawala ang Aso, Ang Aso Nakawala, Ayun tumatakbo, di mo itinali – Italy Mo


No comments:

Post a Comment